Wednesday, August 11, 2010

மானுட சமுத்திரம் நானென்று கூவு

                                        அடகிலிருந்து  மீண்ட  நாம்
                                        அரசியலால்  அடிமைப்பட்டிருக்கும்
                                        மானுட  சமுத்திரத்தின்
                                        ஓர்  துளி  நான்!

                                        சாதி,சமயச்  சண்டைகளைச்
                                        சகித்திடவே   முடிந்திடாத
                                        மானுட  சமுத்திரத்தின்
                                        ஓர்  துளி  நான்!

                                       கையூட்டுக்  கலாச்சாரத்தால்
                                       கலங்கியே   தவித்திடும்
                                       மானுட   சமுத்திரத்தின்
                                       ஓர்  துளி  நான்!

                                       கண்டங் கடந்து  காசு காண
                                       விழையும்-கவலையால்  கரைந்திடும்
                                      மானுட  சமுத்திரத்தின்
                                      ஓர்  துளி  நான்!

                                       காப்பக  கலாச்சாரத்தால்
                                       கலங்கியே  தவித்திடும்
                                       மானுட  சமுத்திரத்தின்
                                       ஓர்  துளி  நான்!

                                      குரல்  கொடுக்கவே  முடியாத
                                      நிலையில்-கூவுவது  எங்ஙனம்?
                                      வன்மை   தவிர்ப்போம்,
                                      உண்மை   வளர்ப்போம்,
                                      நன்மை    செய்வோம்,
                                      தீமை     களைவோம்,
                                      அதன்   பின்
                                       உரத்த   குரலில்   கூவுவோம்,
                                       உவகையோடு   கூவுவோம்,
                                       மானுட    சமுத்திரத்தின்
                                       ஓர்  துளி    நானென்று! 

No comments: